1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy www.gadgeteo.pl prowadzony jest przez sprzedawcę: SLAVKO'S STORE SŁAWOMIR KASZUBA, ul. Zagruszcze 29, 30-199 Rząska, E-Mail: biuro@gadgeteo.pl NIP: 5130231338 REGON: 123231610

2. Definicje pojęć:
2.1.Formularz rejestracji – formularz, który daje możliwość założenia konta przez Klienta
2.2. Formularz zamówienia – formularz, który daje możliwość złożenia zamówienia przez Klienta
2.3. Dowód zakupu – faktura, paragon lub inny dokument, który potwierdza zakup Towaru
2.4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Sprzedawcę
2.5. Newsletter – usługa, która polega na umożliwieniu otrzymywania automatycznych informacji  związanych z naszym Sklepem internetowym poprzez zainteresowanych Kupujących
2.6. Towar – rzecz ruchoma dostępna w naszym Sklepie internetowym, która również jest przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą, a Kupującym
2.7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą poprzez oświadczenie chęci Kupującego
2.8. Umowa sprzedaży – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) jest to umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego dotycząca danego towaru oraz zawiązywana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem

3. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:
3.1. Prowadzenie newslettera
3.2. Możliwość posiadania oraz prowadzenia Konta w Sklepie internetowym
3.3. Możliwość poprzez uzupełnienie formularza zamówienia zawarcia Umowy sprzedaży

4. Warunki korzystania z usług Sklepu internetowego www.gadgeteo.pl świadczonych drogą elektroniczną poprzez kupujących
4.1. Połączenie o prędkości min. 256 kbps
4.2. Posiadanie aktywnego adresu email
4.3. Włączona opcja Java Script oraz Cookies
4.5. Używanie sprzętu, który posiada włączoną obsługę Java Script oraz przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox - wersja nie starsza niż 3.0, Internet Explorer – nie starsza niż 8.0,  Opera  - nie starszej niż 2.0 oraz Chrome)
4.6. Wszelkie cenniki, informacje o towarach, ogłoszenia oraz reklamy umieszczone są an stronie internetowej Sklepu
4.7. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia ograniczeń wynikających z serwisu technicznego w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego
4.8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu świadczenia usług w sposób prawidłowy (pozostałe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.gadgeteo.pl)

5. Warunki świadczenia usługi prowadzenia konta przez Sklep internetowy www.gadgeteo.pl
5.1. Po wypełnieniu formularza utworzenia Konta przez Kupującego, ma on możliwość poprzez login oraz hasło dostępu do swojego konta
5.2. Umowa otworzenia Konta przez Kupującego jest bezpłatna oraz jest zawierana na czas nieokreślony
5.3. Powyższa umowa może być wypowiedziana przez Kupującego w każdym momencie poprzez przesłanie informacji do Sprzedającego o rezygnacji na  adres www.gadgeteo.pl oraz poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym

6. Warunki świadczenia usługi newslettera przez Sklep internetowy www.gadgeteo.pl
6.1. Usługa newslettera może zostać uruchomiona poprzez Kupującego w każdej chwili w trakcie zakładania konta przez nowego Klienta, składania zamówienia lub po podaniu na stronie internetowej Sklepu w zakładce newsletter adresu email i kliknięciu „wyślij”
6.2. Usługa newslettera jest całkowicie bezpłatna oraz jest świadczona przez czas nieokreślony
6.3. Istnieje możliwość zakończenia korzystania z tej usługi w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: www.gadgeteo.pl z prośba o wypisanie ze subskrypcji

7. Warunki złożenia zamówienia
7.1. Aby złożyć zamówienie należy najpierw zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia
7.2. Kupujący zobowiązany jest, aby korzystać z usług Sklepu w sposób zgodny z prawem, które obowiązuje, biorąc pod uwagę również poszanowanie praw własności intelektualnej osób trzecich oraz dóbr osobistych
7.3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę
7.4. Po złożeniu zamówienia oraz przyjęcia do realizacji na adres mailowy Kupującego zostanie przesłana informacja
7.5. Zamówienia, które zostaną złożone po godzinie 09:00, będą realizowane w następnym dniu roboczym
7.6. Każde zamówienie, które zostało przekazane do realizacji, może zostać anulowane przez Kupującego maksymalnie do czasu wysyłki Towaru. Aby dokonać anulacji zamówienia należy się skontaktować ze Sprzedawca poprzez adres mailowy biuro@gadgeteo.pl.
7.7. Po złożeniu zamówienia oraz przyjęciu go do realizacji przesyłamy potwierdzanie w formie wiadomości mailowej do Kupującego
7.8. Skompletowanie zamówienia oraz przygotowanie do wysyłki wynosi maksymalnie 2 dni robocze
7.9. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, w momencie gdy w magazynie występuje brak zamówionych towarów. W tym przypadku do 48 godzin Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Z racji wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji danego zamówienia lub może zrezygnować z Towaru, który zamówił lub z całego zamówienia
7.10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Kupujący otrzyma wiadomość mailową dotycząca zakupu

8. Płatności
8.1. O sumie kwoty zamówienia wraz z ceną wysyłki Kupujący informowany jest przed każda finalizacją zamówienia
8.2. W naszym Sklepie internetowym Kupujący może wybrać jeden spośród kilku sposobów płatności:
- Płatność gotówką przy odbiorze Towaru
- Płatność za pomocą systemu np. PayPal, Przelewy24
- Płatność przelewem internetowym lub tradycyjnym
- Płatność kartą płatniczą
8.3. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia oraz potwierdzenia zamówienia. Jeżeli płatność nie dojdzie w wyznaczonym wyżej terminie Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności lub anuluje zamówienie Kupującego informując go o tym telefonicznie lub wiadomością e-mail.

9. Dostawa
9.1. Sprzedawca jest zobowiązany, aby dostarczyć Towar bez wad do Kupującego
9.2. Koszt wysyłki Towaru jest naliczany według wagi i wielkości przesyłki oraz aktualnych cenników. Koszt wysyłki zamówionego Towaru ponosi Kupujący, a o jej wysokości jest informowany podczas procesu składania zamówienia.
9.3. W Sklepie internetowym posiadamy kilka sposobów wysyłki zamówionych Towarów w zależności jaką Kupujący wybierze podczas procesu składania zamówienia, są to:
- Dostarczenie przez kuriera
- Odbiór w Paczkomacie Inpost
9.4. Zaraz po potwierdzeniu złożenia zamówienia lub zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy są wysyłane Towary
9.5. Kupujący jest zobowiązany do odebrania nadanego do niego Towaru

10. Reklamacje
10.1. Reklamacje przyjmujemy:
- pod adresem mailowym: biuro@gadgeteo.pl lub
- pod adresem:
* GADGETEO.PL SŁAWOMIR KASZUBA
* Zagruszcze 29
* 30-199 Rząska
10.2. Formularz reklamacji do wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu
10.3. Kupujący ma obowiązek odesłania reklamowanego Towaru Sprzedawcy
10.4. Każda reklamacja powinna obowiązkowo zawierać:
- Imię i nazwisko Kupującego
- adres zamieszkania
- adres e-mail
- datę zawarcia umowy, która dotyczy zakupu Towary, który jest reklamowany
- dowód zakupu
- opis wady zakupionego Towaru
- przedmiot reklamacji oraz żądania Kupującego
10.5. Nie wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru mogą być niewielkie różnice w wyglądzie, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera, lub urządzenia
10.6. Sprzedawca ma obowiązek, aby zareagować za złożoną reklamację do 14 dni. Jeśli w dalszym ciągu po tym czasie nie nastąpi jakakolwiek reakcja to reklamację wtedy uznaje się jako uzasadnioną
10.7. Wobec Kupujących będących przedsiębiorcami (w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje całkowicie wyłączona

11. Odstąpienie od umowy
11.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny przysługuje każdemu kupującemu, który jest konsumentem (art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)) w terminie do 14 dni od momentu otrzymania Towaru
11.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje do:
- umów zawartych w drodze aukcji publicznej
- umów, które są zawarte na zakup nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub tez programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego
- jeśli Kupujący został poinformowany przez Sprzedającego przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po zrealizowaniu tej  usługi Kupujący straci prawo do odstąpienia od umowy
- umów, które dotyczą zakupu przedmiotu ulegającemu szybkiemu zepsuciu lub takiej, która posiada krótki termin zdatności do użycia
- umów, które dotyczą zakupu przedmiotu, który jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu do Kupującego, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli po dostarczeniu to opakowanie zostało otwarte przez Kupującego
11.3. Aby skutecznie odstąpić od umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie drogą pocztową lub mailową w terminie do 14 dni od momentu odebrania Towaru. Następnie Kupujący zobowiązany jest aby zwrócić Sprzedawcy Towar razem z dowodem zakupu albo jego kopią do 14 dni od momentu złożenia odstąpienia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w „Reklamacje i zwroty”
11.4. Zwrot ceny Towaru Kupującemu przez Sprzedawcę następuje w terminie do 14 dni, przy użyciu tego samego sposobu płatności jaki wykorzystał Kupujący, chyba, że ten zgodził się na inny sposób zwrotu środków pieniężnych oraz jeśli ten sposób nie wiąże się z dodatkowymi kosztami
11.5. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy po odstąpieniu od umowy zakupu ponosi Kupujący
11.6. Kupujący również ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru w wyniku użytkowania Towaru w sposób nieprawidłowy z zastosowaniem danego przedmiotu
11.7. Jeżeli Kupujący wybierze inną metodę dostarczenia przesyłki niż zwykły najtańszy to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych dodatkowych kosztów
11.8. Zwroty Towarów, które zostaną wysłane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane
11.9. W przypadku, jeśli Kupujący nie jest konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) lecz osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższych przypadkach jest całkowicie nie możliwe. W takim przypadku powinny to być przemyślane zakupy

12. Ochrona praw autorskich
12.1. Własnością Sprzedawcy są wszystkie treści oraz zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Sprzedawcy www.gadgeteo.pl ( lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osób trzecich posiadających do nich prawa autorskie).
12.2. Bezwzględnie zabronione jest pobieranie oraz kopiowanie opisów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, zdjęć i innych materiałów graficznych, a także wykorzystywanie ich do celów marketingowych czy też handlowych i udostępnianie ich w internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub osoby posiadającej do nich praw autorskich
12.3. Wykorzystywanie powyższych materiałów bez zgody wymienionych powyżej osób może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego oraz cywilnego przeciwko osobom dopuszczającym się tym procederom, ponieważ jest to niezgodne z prawem

13. Ochrona danych osobowych
13.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca
13.2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie Kupującego lub wykonywanie realizacji zawartej umowy w tym złożenie zamówienia bez rejestracji Konta czy jego rejestracji
13.3. Kupujący również ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swojego adresu mailowego przez sprzedawcę w celach marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.)
13.4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności znajdującej sie na stronie internetowej Sklepu gadgeteo.pl.

14. Postanowienia końcowe
14.1 Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018
14.2. Każdego rodzaju spory pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą zostaną rozstrzygane  polubownie, albo też w obecności bezstronnego  oraz niezależnego mediatora.
14.3. W przypadkach uniemożliwiających polubowne rozwiązanie sporu, w tym również za pośrednictwem mediatorów, właściwość Sądu określana będzie zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
14.4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych możliwości rozpatrywania reklamacji czy dochodzenia roszczeń. Ponadto w celu polubownego rozwiązania sporów w zakresie zakupów internetowych, Kupujący ma możliwość złożenia skargi poprzez unijną platformę internetową ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
14.5. W sytuacjach, które nie są uregulowane Regulaminem, podstawę prawną stanowić będą właściwe przepisy polskiego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), a także ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).